Seniorvæbnere & Seniorer

Vores aktiviteter

Vores aktiviteter ved de største er præget af udfordringer, hygge og læring. Vi arbejder meget med sociale kompetencer, og kobler det faglige element på. Vi udfordrer primært vores faglige sider.

Vores mødetider

Vi mødes hver torsdag kl. 18:30-20:30

Hvem er Seniorvæbnere & Seniorer

Vi er de største i kredsen. Som Seniorvæbner starter man i 7 kl. og fortsætter i “klassen” indtil 8 kl. er slut. Seniorerne er fra 9 klasse.

Ledere Emil og Martin