Samværsregler i FDF Odense 11. Næsby

Som leder har man et stort ansvar i forhold til de børn, man er betroet. Man er forbillede og rollemodel – og lægger rammerne for, den måde man er sammen på. Det er derfor vigtigt altid at have en levende samtale om, hvad det vil sige at være ansvarlig leder. I FDF Odense 11. Næsby har vi nedenstående samværsregler:

Ledersamtale om lederansvar

Før man kan blive leder eller hjælpeleder i FDF Odense 11. Næsby, har man en samtale med en kredsleder, hvor man får en snak omkring FDFs formål, værdigrundlag og ambition. Herudover snakker man om ens egne ønsker og ambitioner i kredsen samt alt det praktiske omkring det at have en leder-rolle.

FDFs formål og ambition

Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.
I FDF Odense 11. Næsby forsøger vi at møde børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status. Vi ligger desuden stor vægt i FDFs ambition; at gir’ børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Vi er gode ved hinanden

Vi ønsker at møde hinanden med en ordentlig omgangstone båret af respekt og tillid. Ledere og børn skal således tale pænt til hinanden uden sjofle tilråb og nedsættende bemærkninger. Man behandler hinanden, som man selv ønsker at blive behandlet. Lederne i kredsen arbejder aktivt på at alle overholder dette på alle tider i FDF.

Weekendtur og lejr

På weekendtur og lejr deltager der, som hovedregel, altid mindst to voksne ledere og helst af forskelligt køn. Vi tilstræber at drenge og piger sover hver for sig.
Vi respekterer børnenes blufærdighed ved omklædning og badning, og sørger for at drenge og piger altid har mulighed for at vaske sig og bade hver for sig.

Alkohol

Lederne må ikke nyde alkohol i forbindelse med et FDF-arrangement, hvor der er børn tilstede eller man har en lederrolle overfor dem.

Rygning

Der må ikke ryges indendørs. Rygning foregår udendørs på aftalt sted. Vi ønsker ikke at sende et signal om at der er ”sejt” at ryge. Derfor forsøger vi at holde rygning usynligt, i det omfang det er muligt.

Ledererklæring og børneattester

Kredsens medlemmer over 18 år skal underskrive landsforbundets ledererklæring.
Kredsens medlemmer over 16 år skal give samtykke til indhentning af særlige oplysninger (§36 – de såkaldte ”pædofiliattester/børneattester”) fra Det Centrale Kriminalregister. Har man en dom for seksuelle overgreb mod børn og unge, kan man ikke være leder i kredsen.
Deltager der andre folk over 16 år på kredsens lejre skal der ligeledes hentes en børneattest på dem.

Hvad nu hvis…

Hvis en af de ovenstående ”regler” overtrædes el.lign. skal kredslederen/kredsledelsen eller kredsformanden underrettes. ALLE henvendelser fra pressen må kun besvares af den aftalte kredsleder. I dennes fravær er det formanden.

Samværsreglerne

Ovenstående samværsregler tages jævnligt op på leder- og bestyrelsesmøder og fornyes på et årligt fællesmøde.