Bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsen har mange opgaver. Kort sagt står vi for driften af kredsen på et overordnet plan. Vi har ansvaret for økonomien, og stikker de økonomiske rammer ud, som lederne kan agere i.

Vi har ansvaret for at kredsens aktiver forvaltes fornuftigt og der ikke er unødige investeringer, eller anden aktivitet, som kan true kredsens eksistens. Derudover har vi en del af kontakten med kredsens omverden. Vi har kontakten med kommunen og landsforbundet i de henseender hvor der er relevant. Det kan være ved fondssøgning, indberetninger og deslige.

Endvidere er bestyrelsen forpligtiget til at agere efter de beslutninger der tages på landsforbundets øverste myndighed, Landsmødet.

En udførlig beskrivelse af bestyrelsens opgaver og ansvar kan ses her

Hvem er i bestyrelsen

Formand Trine Tinggaard Nannasbaum
Kasserer Rasmus Schnefeld
Kredsleder Helle Lindholm Schnefeld
Kredsleder Martin Zimmer Rasmussen
Leder Repræsentant Benjamin Balle Bærentsen
Menighedsrådsrepræsentant Marie Holm
Forældrerepræsentant Helle Andersson
Seniorrepræsentant Christian Østergaard

Formand Trine Tinggaard Nannasbaum